IN VERBAND MET CORONA LIGGEN DE LOPENDE CURSUSSEN MOMENTEEL STIL. IN AUGUSTUS VOLGT NADERE INFORMATIE OVER DE VOORTGANG. HET BUITEN SCHILDER PROGRAMMA GAAT WEL DOOR!

ALGEMEEN

Schilder- en tekencursussen voor volwassenen

De teken- en schildercursussen voor volwassenen worden in kleine groepen gegeven en ieder werkt met het materiaal van zijn of haar voorkeur. In veel gevallen is dit acrylverf of aquarelverf, maar de cursisten maken ook uitstapjes naar andere materialen en experimenteren met gemengde technieken. Het ontwikkelen van een eigen handschrift en individuele stijl zijn erg belangrijk.
LOSlaten van de werkelijkheid en details en ABSTRAHEREN zijn terugkerende thema’s.

Doordat de groepen klein zijn, wordt iedereen op eigen niveau begeleid en levert het verschillende materiaalgebruik onderling een leuke en leerzame wisselwerking op. Ook meer theoretische aspecten van de teken- en schilderkunst kunnen aan de orde komen: kleurenleer, perspectief, compositie, anatomie (model), stilleven, landschap, fantasie, portret, dieren, structuren, en bij sommige lessen komt kunstgeschiedenis om de hoek kijken. Uiteraard worden technieken ook gedemonstreerd.

Plezier staat voorop, maar de inzet is serieus, u leert veel over materialen en technieken, maar vooral ook heel goed kijken. Om je heen, maar ook kritisch naar eigen en andermans werk.

Dagdelen

De lopende cursussen zijn op maandagmiddag, dinsdag- en donderdagochtend. De lessen zijn wekelijks.

Lestijden:
Op de morgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Op de middag van 13.30 tot 16.00 uur.

Jaarlijks wordt in 2 blokken van ongeveer 14 lessen gewerkt.

Start van de blokken: half januari en begin september.

Hoewel u zich opgeeft voor een vast dagdeel van uw voorkeur, is er altijd de mogelijkheid een les in te halen op een ander moment.

Kosten
De kosten voor 14 lessen bedragen € 252,–
Jaarlijks worden de prijzen aangepast.
Het cursusgeld is exclusief materiaal, inclusief koffie en thee en eventueel gebruik materiaal van de docent.
Het cursusgeld dient voor aanvang van de cursus overgemaakt te worden op NL11 INGB 001 3875 04 t.n.v. Adrienne van Wartum,

Opgeven kan tot een week voor de start van de cursus. Als er minder dan 4 deelnemers zijn, kan de cursus geannuleerd worden. Handig is als u een tweede keus ( voorkeur dagdeel) aangeeft.  Er zijn geen inhaallessen. Bij ziekte van de docent schuift de les een week door.

Tenzij anders vermeld wordt het materiaal door de cursist aangeschaft. Bent u een starter, wacht dan even met aanschaffen, u krijgt dan advies of eventueel kan er gezamenlijk worden ingekocht. Acrylverf, aquarel- en schetspapier en klein ander materiaal bij de docent te koop.

Eerstkomende informatiedag:
Zaterdag 11 januari 2020

Proefles altijd mogelijk natuurlijk, de kosten zijn 15,00 euro, incl alle materiaal!